HLR Hjärt- och lungräddning

Nu har ni möjlighet att gå en kurs i HLR på Sävja öppna förskola!

Den 12/4 kl.18.00-21.15 kommer Röda korset hit och håller i en HLR kurs.

Anmälan sker på följande länk senast två veckor före kursen, annars riskerar kursen att ställas in.

https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1974578

 

14 mars 2023