Familjecentrerat arbete

Sävja öppna förskola är en del av Sävja familjecentral.

   

Genom att arbeta familjecentrerat erbjuder vi hela familjen ett tillgängligt stöd i vardagen. Vi har ett nära samarbete med Uppsala Regions barnmorskemottagning (BMM) barnhälsovård (BVC) och Råd och Stöd, kommunens familjeenhet. Här i Sävja finns vi alla i samma byggnad.

Vi erbjuder föräldraträffar i samarbete med BMM och BVC.

Sävja barnavårdscentral

Emma Keddie            
Anette Ohlsson      

För mer information läs här.

Sävja barnmorskemottagning

Yrsa Nyblin            
Shumi Omar                                                                                                            

För mer information läs här.

Utifrån behov kan vi erbjuda stöd i frågor som rör föräldraskap.
Vi har ett nära samarbete med Sävja familjeenhet som erbjuder stöd till föräldrar som har barn 0-20 år.

Sävja familjeenhet 

Sävja familjeenhet
Västgötaresan 64
telefon: 018- 727 82 00

För mer information om familjeenheten läs här.

Genom samverkan kommun och region kan vi på öppna förskolan erbjuda olika kurser och föreläsningar, så som föräldraträffar, babymassagekurs, kurs om barnolycksfall. I samarbete med Sävja familjeenhet kan vi erbjuda enskilda samtal med familjebehandlare/socionom.

Vi samarbetar även med andra aktörer i området t.ex. dietist, förskola och bibliotek.

Uppdaterad: