Öppna förskola

Sävja öppna förskola är en del i Sävja familjecentral. Vi välkomnar familjer som är hemma med barn 0-upp till 6 år (fram till det att barnet börjar i förskoleklass) .

Öppna förskolan - en mötesplats för barn och vuxna.

Till oss kan du som förälder, mor - farförälder eller annan nära vuxen, komma med ditt/dina barn och träffa andra barn och vuxna.

Du som vuxen kan få nya vänner, utbyta erfarenheter och få råd och stöd.
Tillsammans med barnen har vi sångstund, skapande verksamhet, sagostund m.m.

Utifrån önskemål och behov erbjuder vi gruppverksamhet med olika ämnen, så som Babybokis och Spädbarnsmassage.

Olika aktiviteter ordnas under terminen och vår planering finns att läsa här under nyheter och på vår facebooksida.

Vi har olika grupper och tider beroende på barnens ålder, under alla dagar i veckan. Se våra grupper och öppettider.
Ni väljer själva vad som passar er bäst, och när och hur ofta ni vill komma. Som vuxen ansvarar du själv för ditt barn under besöket.

Öppna förskolan är avgiftsfri och ingen föranmälan behövs.
Du kan komma och gå som du vill under våra öppettider.
Fika finns att köpa till självkostnadspris.

Alla kommunala öppna förskolor i Uppsala har i uppdrag att arbeta i ett familjecentrerat arbete där mödrahälsovård- barnhälsovård samt socialtjänstens familjeenheter samverkar.
Läs mer om det i Familjecentrerat arbete

All personal i vår verksamhet har tystnadsplikt.

 

1H6A4967.jpg

Uppdaterad: