Sävja öppna förskola

Sävja öppna förskola är en del i Sävja familjecentral.

Vi välkomnar föräldrar som är hemma med barn mellan 0-6 år(fram till det att barnet börjar i förskoleklass). Du som vuxen kan få nya vänner, utbyta erfarenheter och få råd och stöd.

Tillsammans med barnen har vi sångstund, skapande verksamhet, sagostund m.m.

Utifrån önskemål och behov erbjuder vi gruppverksamhet med olika ämnen.

Öppna förskolan är avgiftsfri och ingen föranmälan behövs.

Du kan komma och gå när du vill under våra öppettider.

Personalen har tystnadsplikt.

Fika finns att köpa till självkostnadspris.

Uppdaterad: