Verksamhet

Familjecentrerat arbete

Öppna förskolan samverkar med landstingets mödra- barn hälsovård och Råd och Stöd, kommunens familjeenhet. Genom samverkan erbjuder vi hela familjen ett tillgängligt stöd i vardagen.
Vi samarbetar även med andra aktörer i området tex, förskolan och biblioteket.

Några exempel på olika stödformer:
- Föräldraträffar.
- Babymassage kurser.
- Kurs om barnolycksfall.
- I samarbete med Sävja familjeenhet kan vi erbjuda enskilda samtal med familjebehandlare/socionom.

 

Uppdaterad: