Babybokis

En babybokcirkel för barn i åldern 0-12 månader. Ett samarbete med barnbibliotekarien på biblioteket i Sävja.

Bebis+Bok=Glädje

"Barnen lär sig själva att läsa och skriva i en läsande och skrivande omgivning" - A.Kohkoinen

Ett par gånger/termin erbjuder Öppna förskolan tillsammans med Sävjabiblioteket en kurs i hur du kan läsa bok med ditt barn - vi läser en bok/tillfälle och använder sång, ramsor och rekvisita. Ni får låna med er material hem så ni kan fortsätta att utforska böckerna tillsammans med ert barn på egen hand under kursens gång. När kursen är slut lämnar ni tillbaka materialet.

Babybokis 2.jpg

Ett spädbarn är förberett på att utforska sin omvärld och samspela från allra första början. Barnets hörsel är välutvecklad redan inne i livmodern. Synskärpan är inte lika utvecklad som hörseln och är bäst på 20 cm avstånd. Barnet ser kontraster och tydliga saker bäst.

Det nyfödda barnet kan redan härma och imitation är en social och kognitiv förmåga och ett viktigt samspelsbeteende. Att möta varandras blick och använda mimik är tidiga kommunikationsmedel. Genom joller tränas talapparaten och barnet kan svara på den vuxnes tal. Redan vid tre månaders ålder behärskar barnet konversationens rollspel.

Genom sång, rim och ramsor kan vi stimulera alla dessa förmågor. I pekböckerna öppnas en värld av ord, ljud, bilder och allt som finns i vår omvärld.

Anmälan sker till Sävja öppna förskola, telefonnummer: 076-695 13 62

 

Uppdaterad: