Information verksamhet

P.g.a. striktare restriktioner angående covid 19 så kan programmet ändras från vecka till vecka. För att hålla er uppdaterade  så titta på Sävja öppna förskolas facebook för att se aktuell information. Vi kommer att ha aktiviteter varje dag både utomhus och via teams. De tidigare programmen gäller inte.

 

Facebook-Sävja öppna förskola

Ni kan självklart även ringa oss om ni har frågor 018-7277551.

10 maj 2021