Kom igång med lek-och kommunikation

Vill du ha tips på hur du kommer i gång med lek och kommunikation med ditt lilla barn (ca 1-3 år)

Då är du välkommen att gå på kurs på Sävja Öppna förskola!

Tre måndagar, den 13/3, 20/3 och 3/4 kl.14.30-16.00. Mellan tillfällena kommer ni att få hemuppgifter att prova hemma. Vid varje tillfälle kommer vi att följa upp det ni gjort hemma och prata om hur det har gått.

Efter att ha gått den här kursen tror vi att du som vuxen kommer att:

  • Veta hur du kan stötta ditt barns kommunikativa utveckling.
  • Veta hur du kan hjälpa ditt barn att komma i gång att leka.
  • Veta hur du kan få rutiner i vardagen att fungera bättre.

Du är välkommen att anmäla dig till Öppna förskolan med ett sms:
076- 695 13 62

7 mars 2023