Stängda dagar hösten 2022

Onsdag 31/8 Stängt p.g.a. utbildning

Fredag 23/9 Stängt

Tisdag 4/10 Stängt på förmiddagen

Fredag 21/10 Stängt p.g.a. brandutbildning

Fredag 18/11 Stängt p.g.a. fortbildning

Måndag 28/11 Stängt p.g.a. fortbildning

Måndag 5/11 Stängt p.g.a. utvärdering- och planeringsdag med familjecentralen

 

 

30 augusti 2022