Vaccinera mot TBE

Den 29/4 kommer det finnas tider på BVC i Sävja för vaccination mot TBE.

Här på Öppna förskolan kan ni skriva upp er för vaccination och fylla i papper som sedan lämnas till BVC.
Vaccinet är gratis för barn mellan 3 och 18 år.

Vaccinera mot TBE
Fästingburen encefalit är en virussjukdom som sprids till människor via fästingar och förekommer i vårt närområde.

Sjukdomen kan ge hög feber, huvudvärk, symtom från hjärnan och den drabbade kan behöva sjukhusvård.
Sjukdomen är inte synlig på kroppen. Det finns ingen behandling mot TBE.

Inom region Uppsala finns det kostnadsfritt vaccin för barn i ålder 3-18 år. Vaccinationen ges med fler doser.

4 april 2024